Propostes escollides

De les setanta-set propostes presentades per la ciutadania, finalment van ser escollits aquests cinc projectes en la sessió ciutadana celebrada el passat 15 d’octubre de 2018.

Millora de l’aparcament de l’Estació i el seu entorn

Pressupost: 80.000€

 Arranjament del pàrquing de l’Estació i del seu entorn per facilitar-hi l’accés a peu, millorar l’aparcament i ampliar el nombre de places.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques en equipaments municipals

Pressupost: 40.000€

Instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis municipals per generar energia elèctrica, estalviar recursos i minimitzar la contaminació.

Millora dels parcs infantils

Pressupost: 80.000€

Millora dels parcs infantils existents al poble, tot convertint-los en accessibles per a infants amb mobilitat reduïda.

Carril bici escolar

Pressupost: 20.000€

Millorar la senyalització dels carrils bici, especialment en aquelles zones on comparteix espai amb la vorera o la calçada, facilitant l’accés d’infants i joves als centres escolars.

Carril bici Caldes-Cassà-Llagostera

Pressupost: 80.000€

Condicionament de diversos camins existents per convertir-los en vies verdes on s’hi pugui transitar a peu i en bicicleta.